Vi hjälper er till en sundare ekonomi

Vi hjälper er att sänka förenings räntekostnader

Räntekostnaderna är för många bostadsrättsföreningar den enskilt största utgiften, och många föreningar har lån med onödigt höga räntor.
Att förhandla om räntor är inte bara tidskrävande, det ställer även höga krav på att man är insatt och uppdaterat om marknadsläget.
Låt istället oss på LåneExperten ansvara för hela processen. 


Hur det går till

Vår vision är att hjälpa bostadsrättsföreningar och dess medlemmar till en sundare ekonomi


Med fullmakt ger ni oss mandat att förhandla med bankerna 

Vi kontaktar flera långivare och inhämtar offerter


Vi analyserar, jämför, förhandlar och presenterar de bästa alternativen
för er


Vi sköter omläggningen av lånet och bevakar ränteläget tills nästa gång

Vårt arvode baseras helt utifrån den räntesänkning vi kan erbjuda, och uppgår till högst hälften av den totala räntesänkningen. Skulle vi mot förmodan inte presentera en offert ni är nöjda med så betalar ni ingenting alls.  Alltså har ni inget att förlora!